Контакт-центр (0372) 931 904, (067) 44 48 104
 
Контакт-центр (0372) 931 904, (067) 44 48 104
01.07.2015 / 11:11
Права та обов'язки газорозподільного/газопостачального підприємства
Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами природного газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі - Правила)

Права та обов’язки газопостачального підприємства

Постачальник зобов'язується:

 • забезпечити безперервне постачання газу для побутових потреб споживача (приготування їжі, підігріву води, опалення житлових приміщень) у порядку, передбаченому цим договором;
 • розміщувати в пунктах прийому споживачів та на офіційному веб-сайті інформацію, передбачену Правилами газопостачання, та за письмовими запитами споживача надавати йому відповідну інформацію;
 • інформувати споживача про зміну роздрібних цін на газ у порядку та строки, визначені Правилами газопостачання та цим договором;
 • видавати споживачеві безоплатно бланки договору, платіжні документи, які виписує постачальник;
 • pа відсутності лічильника газу та за умови своєчасного (передбаченого в цьому договорі строку) надання споживачем передбачених чинним законодавством підтвердних документів проводити з моменту настання змін перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання, але не більше ніж за шість місяців, у разі:
 • тимчасової відсутності споживача та/або зареєстрованих у квартирі, житловому будинку осіб;
 • зміни кількості зареєстрованих осіб, опалювальної площі або видів споживання (як в опалювальний, так і в міжопалювальний періоди);
 • розглядати в установленому порядку претензії та скарги споживача і за наявності відповідних підстав задовольняти їх;
 • самостійно протягом місяця з моменту підтвердження газорозподільним підприємством факту невідповідності фактичних якісних показників газу вимогам нормативних документів або безпідставної перерви газопостачання провести перерахунок розміру плати споживача за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;
 • у разі перерахування споживачем коштів за послуги з газопостачання на інші рахунки, крім поточного рахунка із спеціальним режимом використання (для гарантованого постачальника), повернути їх споживачеві за його заявою або з власної ініціативи;
 • визначати величину роздрібної ціни на природний газ для споживача відповідно до Правил газопостачання та постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням газу, та приймати з цього приводу рішення у строки, передбачені законодавством;
 • виконувати інші вимоги Правил газопостачання та правил безпеки.

Постачальник має право:

 • доступу до внутрішньобудинкових систем газопостачання та газових приладів чи пристроїв споживача у випадках, передбачених цим договором;
 • перевіряти зовнішній стан лічильника газу, його показання, а також цілісність пломб на ньому та на газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання;
 • перевіряти характеристики об'єкта споживача, що визначені цим договором;
 • вимагати від споживача відшкодування збитків у встановленому законодавством порядку у разі порушення споживачем вимог Правил газопостачання та цього договору;
 • інші права, передбачені цим договором та Правилами газопостачання.

Права та обов’язки газорозподільного підприємства

Джерело: