Контакт-центр (0372) 931 904, (067) 44 48 104
 
Контакт-центр (0372) 931 904, (067) 44 48 104

Збори акціонерів

03.11.2022 / 10:30

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариств - 01.11.2022 року, загальна кількість акцій складає 215 759 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 171 623 штук.